German, Anna

Zgłoszenie do artykułu: German, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Wróć do Sorrento?...

Wydawnictwo „Iskry”

1970

Wspomnienia o Annie German: „Największy elf świata”

„Domena”

1999

Karuzela z Madonnami: 57 bardzo zakręconych kobiet

Instytut Wydawniczy „Latarnik” im. Zygmunta Kałużyńskiego

2003

Karuzela z idolami: gwiazdozbiór osobisty

Instytut Wydawniczy „Latarnik” im. Zygmunta Kałużyńskiego

2006

Arystokrata bez krawata: gwiazdy i melodie

Wydawnictwo Nowy Świat

2006

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=117975
Internetowa Baza Filmu Polskiego [odczyt: 15.02.2011].