German, Anna

Zgłoszenie do artykułu: German, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bez ciebie nie ma mnie

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Być leśną jagodą

German, Anna

Nagrabiecki, Jan

Być może

German, Anna

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Chciałabym tak wiele

German, Anna

Nowak, Alina

Co daje deszcz

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Człowieczy los

German, Anna

Nowak, Alina

Cztery karty

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Daj mi tęczę na niedzielę

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Deszcz na szybie

German, Anna

Nowak, Alina

Dziękuję mamo

German, Anna

Nowak, Alina

Feralna dziewczyna

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Gałązka snów

German, Anna

Nowak, Alina

Górnik Zabrze

German, Anna

German, Anna

Jasny horyzont

German, Anna

Shamloo, Ahmad
Józefowicz-Czabak, Zofia

Kochaj mnie taką jaka jestem

German, Anna

Miller, Jerzy

Mieszkam w barwnych snach

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Mój generał ołowiany

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Mój stryjek jest hodowcą moli

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Najszaleńszy szaławiła

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Nasza miłość

German, Anna

Shamloo, Ahmad
Józefowicz-Czabak, Zofia

Nie ma takich słów

German, Anna

Nowak, Alina

Nie żałuj

German, Anna

Sadowski, Roman

O lejli – hej!

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Posłuchaj

German, Anna

Shamloo, Ahmad
Józefowicz-Czabak, Zofia

Powracające walczyki

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Świerkowa kolęda

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Taki mały ptak

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Tańcz dziewczyno

German, Anna

Berling, Krzysztof Andrzej

To chyba maj

German, Anna

Ficowski, Jerzy

Trampowski szlak

German, Anna

Nowak, Alina

Uroczysko

German, Anna

Nowak, Alina

Widzisz mnie piękniejszą niż jestem

German, Anna

Nowak, Alina

Wołam cię

German, Anna

Shamloo, Ahmad
Józefowicz-Czabak, Zofia

Wyspy szczęśliwe

German, Anna
Czyż, Henryk

Gałczyński, Konstanty Ildefons

Za grosiki marzeń

German, Anna

Nowak, Alina

Za siedmioma morzami

German, Anna

Stawecki, Zbigniew

Zaczarowany krąg

German, Anna

Nowak, Alina

Złociste mgły

German, Anna

Nowak, Alina

Znaki zapytania

German, Anna

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=117975
Internetowa Baza Filmu Polskiego [odczyt: 15.02.2011].