Hadyna, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Hadyna, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

50 piosenek Śląska: z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk: śpiewnik jednogłosowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cztery piosenki „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Gdybym to ja miała: z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Gdybym to ja miała: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Hej, tam w dolinie: piosenka hutnicza z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Karlik: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karolinka: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karolinka: melodia ludowa z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Od Siewierza: walczyk zagłębiowski: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pięć pieśni Śląska: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Pięć piosenek „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśń o Wiśle: na chór miesz[any] z fort[epianem]

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Poszła Karolinka: 14 piosenek Zespołu „Śląsk”: na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Śląsk: 15 najpopularniejszych piosenek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Śląsk: 15 najpopularniejszych piosenek

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Śląsk: 15 najpopularniejszych piosenek

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1983

Śląsk: 15 piosenek na głos z fortepianem (akordeonem)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Słoneczko wyszło: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sześć piosenek „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Wierzba: melodia ludowa z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Wierzba: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Wybór piosenek z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Wielkie rendez-vous

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 02.06.2016].