Janson, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Janson, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A key

Janson, Robert

Anioł przy naszym stole

Janson, Robert

Druzgała, Daria
Kacprzyk, Beata
Pruszyńska, Małgorzata

Bar przed zakrętem

Janson, Robert

Mogielnicki, Andrzej

Belle

Janson, Robert

Lipnicka, Anita

Bez

Janson, Robert

Lipnicka, Anita

Bez fałszu

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Blind fate

Janson, Robert

Amirian, Robert

Brak słów

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej
Stankiewicz, Katarzyna

Carpe diem

Janson, Robert

Czas na zmiany

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Dlaczego ja

Janson, Robert

Lipnicka, Anita

Dokąd dojdziemy

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Dom bez miłości

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Era wodnika

Janson, Robert

Pruszyńska, Małgorzata

Gdzieś poza czasem

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Itaka

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Jedno słowo wystarczy

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Kruchego świata echem

Janson, Robert

Pruszyńska, Małgorzata

Łatwopalni

Janson, Robert

Cygan, Jacek

Maj

Janson, Robert

Kościkiewicz, Marek

Małe szczęścia

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Moje eldorado

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Najmniejsze państwo świata

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Nasza mała wojna

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Nie umiem zapomnieć

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Nowi Adam i Ewa

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Nowy świat

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

On

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Ona

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Ono

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Opiekun snów

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Orła cień

Janson, Robert

Stankiewicz, Katarzyna

Rozmowa w katedrze

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Ruchome piaski

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

She’s not mine

Janson, Robert

Hobbs, B.

Siostra łza

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Sopot

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Tak mi zimno

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Ten jeden raz

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Ten sen

Janson, Robert

Stankiewicz, Katarzyna
Ignatowski, Andrzej

Tu i teraz

Janson, Robert

Stankiewicz, Katarzyna

Twój szczęśliwy dzień

Janson, Robert

Ignatowski, Andrzej

Właśnie stajesz się

Janson, Robert

Pruszyńska, Małgorzata

Zanim zrozumiesz

Janson, Robert

Lipnicka, Anita

Życie cudem jest

Janson, Robert

Pruszyńska, Małgorzata

Więcej...
Bibliografia