Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Data urodzenia:

19 października 1935

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

2009

Informacje

Poeta, literat, autor tekstów piosenek. Absolwent Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Teorii i Historii Filmu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Od 1955 r. współpracował jako autor z kabaretem klubu studenckiego „Stodoła” w Warszawie. Później związał się kabaretem Gag przy warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jako poeta debiutował w 1957 r. na łamach „Współczesności”, drukował także opowiadania w prasie literackiej. W 1962 r. współtworzył Orientację Poetycką Hybrydy.

Jest autorem zbiorków poetyckich Niewyrażenia, Nieprzemilczenia, Niepokój zbiorowy, Rymy świętokrzyskie; tekstów piosenek m.in. dla Ady i Kordy, Andrzeja i Elizy, Haliny Frąckowiak, Anny German, Grupy ABC, Anny Jantar, Marii Jeżowskiej, Jerzego Połomskiego, Ireny Santor, Skaldów, Violetty VillasMarianny Wróblewskiej. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 32 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Jest laureatem:

– Nagrody Młodych miasta Warszawy w konkursie poetyckim w 1962 r.,

– Srebrnego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’72 za Nie jest źle, jak na początek,

– nagrody Wojewody miasta Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’75 za Życzenia z całego serca[1].

Bibliografia