Grupa ABC

Zgłoszenie do artykułu: Grupa ABC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Grupa ABC

Grupa O!

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Data powstania:

styczeń 1969

Data rozwiązania:

1973

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w styczniu 1969 r. w Warszawie pod nazwą Grupa O!. Pierwszy skład: Wojciech Skowroński (voc., pf.), Zbigniew Karwacki – alt sxf., ten. sxf., fl., Aleksander Michalski – ten. sxf., Andrzej Mikołajczak – org., Andrzej Nebeski – dr., lider, Hubert Szymczyński – voc., bg., tbn. Zadebiutował 11 lutego 1969 r. w Telewizyjnym Ekranie Młodych, w którym – w drodze plebiscytu – nadano mu nazwę wywodzącą się z tytułu pierwszego przeboju Moje ABC.

Największą popularnością cieszył się w okresie od kwietnia 1969 do czerwca 1972 r., kiedy współpracowała z nim wokalistka Halina Frąckowiak. Później solistami zespołu byli: Wojciech Gąssowski, Jerzy Kozłowski, Maria GłuchowskaGrzegorz Szczepaniak. Występował także z Amazonkami.

Jest m.in. laureatem:

– nagrody Polskiego Radia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’69 za Czekam tu,

– Złotego Mikrofonu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’70.

Wziął udział w nagraniu muzyki do filmu pt. Polowanie na muchy (reż. Andrzej Wajda). Rozpadł się w 1973 r. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 2 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Ostatni skład: Maria Głuchowska – voc., Mirosław Męczyński – g., voc., Andrzej Nebeski – dr., lider, Andrzej Pawlik – bg., Marian Zimiński – org. Współpracowali z nim także: Zbigniew Bernolak – bg., voc., Marek Mataczyński – bg., Tomasz Myśków – g[1].

Bibliografia