Łada, Olga

Zgłoszenie do artykułu: Łada, Olga

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łada, Olga

Data urodzenia:

7 maja 1910

Miejsce urodzenia:

Petersbug

Data śmierci:

7 grudnia 1988

Informacje

Dzieciństwo spędziła w Petersburgu, pobierając nauki w domu. Na początku lat 20. wraz z przyrodnią siostrą Aleksandrą przyjechały do Warszawy. W wieku 16 lat rozpoczęła naukę śpiewu i muzyki. Pierwszym nauczycielem był Anatol Gertopan – muzyk, dyrygent, kompozytor. Następnie znalazła się w klasie fortepianu prof. Dobkiewicza oraz w klasie śpiewu prof. Bieliny–Skupniewskiego i Ordy. W 1932 r. w Warszawie zaczęła występować jako solistka, dając recitale w Polskim Radiu, z którym współpracowała 45 lat. Była pierwszą w Polce wykonawczynią pieśni negro-spirituals. W połowie l. 30 występowała w Warszawskiej Operze Objazdowej. W latach 1937–39 odbyła tournee koncertowe po Stanach Zjednoczonych. Drugą wojnę spędziła w Warszawie utrzymując się z lekcji śpiewu i angielskiego oraz biorąc udział w tajnych koncertach organizowanych w mieszkaniach prywatnych.

Po wojnie współpracowała z Polskim Radiem, jako solistka oraz popularyzatorka pieśni różnych narodów, pieśni afrykańskich, żydowskich i innych. Związana była równocześnie z Filharmonią Narodową, Katowicką, Gdańską i inne, koncertując w kraju i za granicą. Była równolegle pedagogiem–wokalistą w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej, prowadziła również koncerty dla dzieci.

W połowie lat 50. wycofała się z czynnego uprawiania śpiewu na rzecz pracy popularyzatorskiej, redaktorskiej i translatorskiej. W Polskim Radiu prowadziła cykl audycji słowno–muzycznych, prezentując wybitnych śpiewaków. Współpracowała z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie jako redaktor lub współredaktor licznych zbiorów. Zajmowała się pracą pedagogiczną, zwłaszcza kształcąc piosenkarzy m. in. Danę Lerską, Halinę Kunicką, Irenę Jarocką, Halinę Frąckowiak, Alicję Majewską i inni.

W 1968 r. odznaczona została medalem Zasłużonego Działacza Kultury[1].

Bibliografia

1. 

http://www.alicjamajewska.com.pl/obrazki/olga_lada_wyborcza.pdf
Maria Meglicka „Olga Łada: wspomnienie w dziesiątą rocznicę śmierci” [odczyt: 11.05.2022].