Langer, Krzysztof

Zgłoszenie do artykułu: Langer, Krzysztof

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Langer, Krzysztof

Data urodzenia:

14 października 1962

Miejsce urodzenia:

Kożuchów

Informacje

Artysta kabaretowy, lider i założyciel Kabaretu Paka. Ukończył Pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Zielonogórskim. Będąc studentem założył w 1984 r. Kabaret Potem, zapraszając do współpracy Dariusza KamysaWładysława Sikorę, który rok później przejął rolę lidera kabaretu. Krzysztof zrezygnował. Po studiach odbył służbę wojskową w Jeleniej Górze, a następnie zatrudnił się w Miejskim Ośrodku Kultury i na nowo zaczął tworzyć kabaret. Tak powstał Kabaret PAKA, którego Langer jest liderem do dziś. Największym sukcesem kabaretu było zdobycie Grand Prix PAKI w 1989 r. Jest autorem tekstów, pomysłodawcą programów i kabaretowym stylistą[1].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Archiwum prywatne.