Maciszewski, Waldemar

Zgłoszenie do artykułu: Maciszewski, Waldemar

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Maciszewski, Waldemar

Pseudonim:

Waldemar Valdi

Data urodzenia:

21 maja 1927

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

18 lutego 1956

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pianista i kompozytor. W czasie wojny był studentem tajnie działającego Konserwatorium Warszawskiego w klasie fortepianu Zbigniewa Drzewieckiego i w klasie kompozycji Kazimierza Sikorskiego. Po wojnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W 1948 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu Zbigniewa Drzewieckiego.

Jest laureatem konkursów pianistycznych im. Béli Bartoka w Budapeszcie w 1948 r. (VI nagroda), im. F. Chopina w Warszawie w 1949 r. (III nagroda), im. Jana Sebastiana Bacha w Lipsku w 1950 r. (III nagroda).

Pod pseudonimem współpracował jako pianista i kompozytor z zespołami rozrywkowymi. Z orkiestrą taneczną Polskiego Radia pod dyrekcją Władysława Rossy towarzyszył w nagraniach i na koncertach Czwórce Szacha, Mieczysławowi FoggowiMarcie Mirskiej. Modne przeboje grał z orkiestrą Władysława Kabalewskiego, a własne kompozycje i swingowe standardy z orkiestrą jazzową Zygmunta Krasińskiego. Brał udział w pierwszych po wojnie publicznych koncertach jazzowych, m.in. w Jam Session (1947 r.), Od ragtime’u do jitterburga (1948 r.) i Studio 49 (1949 r.).

Jedynym dźwiękowym śladem jego umiejętności jazzowych jest nagranie z 29.01.1955 parafrazy tematu I. Berlina Alexander’s Ragtime Band z niezidentyfikowaną sekcją rytmiczną, zamieszczone na LP Polish Jazz 1946–56: From „improvising jazz” series Muza 1978 r. Jest autorem ilustracji muzycznych do sztuk teatralnych, opracowań muzyki ludowej i jazzowej kompozycji instrumentalnych i orkiestrowych, m.in. Concertino na fortepian i orkiestrę, Rapsodia bułgarska, Preludium na orkiestrę jazzowo-symfoniczną, Mała suita na orkiestrę rozrywkową, Suita wielkopolska na chór i kapelę ludową, drobnych utworów instrumentalnych. Zginął tragicznie pod kołami pociągu w Świdrze koło Warszawy[1].

Bibliografia