Musielak, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Musielak, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Musielak, Janusz

Informacje

Gitarzysta rockowy, kompozytor, najbardziej znany gitarzysta poznańskiego zespołu Non Iron, z którym nagrał trzy studyjne albumy oraz jeden koncertowy. Jest też muzykiem sesyjnym. Współpracował z wieloma artystami polskiej sceny, m.in. z Grzegorzem Kupczykiem, Kayah, Gabrielem Fleszarem, Felicjanem Andrzejczakiem, Urszulą, Edwardem Hulewiczem, Ireną Jarocką, Alicją Bachledą-Curuś oraz Krzysztofem Krawczykiem. Bierze udział w warsztatach muzycznych, festiwalach, jest często zapraszany na koncerty. W latach 90 współpracował z TVP Poznań. Od kilkunastu lat jest także wykładowcą w Szkole Muzycznej. Obecnie współtworzy zespół Medley[1].

Bibliografia

1. 

http://wojciechskowronski.adizma.pl/.
Strona internetowa poświęcona pamięci Wojciecha Skowrońskiego [odczyt: 23.09.2015].