Namysłowski, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Namysłowski, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

3 x Spagetti

Namysłowski, Zbigniew

A kiedy pora zmierzchu nastanie

Namysłowski, Zbigniew

Walczak, Grzegorz

A ty pocałujesz mnie

Namysłowski, Zbigniew

Zembaty, Maciej

Ballada na grzędzie

Namysłowski, Zbigniew

Bez wyciszenia

Namysłowski, Zbigniew

Bop-Berek

Namysłowski, Zbigniew

Bum cyk

Namysłowski, Zbigniew

Cy to blues, cy nie blues

Namysłowski, Zbigniew

Double Trouble Blues

Namysłowski, Zbigniew

Gogoszary

Namysłowski, Zbigniew

Goń latawce

Namysłowski, Zbigniew

Osiecka, Agnieszka

Jak mam pana ośmielić

Namysłowski, Zbigniew

Nawrocka, Joanna

Jak nie ma szmalu to jest łaź

Namysłowski, Zbigniew

Kamień z serca

Namysłowski, Zbigniew

Osiecka, Agnieszka

Kocham się w poecie

Namysłowski, Zbigniew

Młynarski, Wojciech

Król pozorów

Namysłowski, Zbigniew

Cygan, Jacek

Misie

Namysłowski, Zbigniew

Nie ma już nic na bis

Namysłowski, Zbigniew

Mogielnicki, Andrzej

Nie mniej niż 5%

Namysłowski, Zbigniew

Ogród pełen róż

Namysłowski, Zbigniew

Walczak, Grzegorz

Pierwsza przymiarka

Namysłowski, Zbigniew

Rachitic March

Namysłowski, Zbigniew

Sprzedaj mnie wiatrowi

Namysłowski, Zbigniew

Groński, Ryszard Marek

Szedł sobie Johnny dróżką

Namysłowski, Zbigniew

Czubaszek, Maria

Taj Mahal winobranie

Namysłowski, Zbigniew

Tak mało chcę

Namysłowski, Zbigniew

Czubaszek, Maria

Very Sad Bossa Nova

Namysłowski, Zbigniew

Who Can I Turn To

Namysłowski, Zbigniew

Winobranie

Namysłowski, Zbigniew

Wyszłam i nie wróciłam

Namysłowski, Zbigniew

Osiecka, Agnieszka

Zbyt wiele rzek między nami

Namysłowski, Zbigniew

Dutkiewicz, Marek

Zmęczona miłość

Namysłowski, Zbigniew

Wołek, Jan

Więcej...
Bibliografia