Pawłowski, Piotr

Zgłoszenie do artykułu: Pawłowski, Piotr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Closterkeller

Blue

Metal Mind Records

1999

CD

01:13:43

Closterkeller

Blue

SPV Poland

1992

CD

01:05:34

Closterkeller

Blue

Universal Music Polska

1999

CD

01:13:43

Closterkeller

Blue i Purple

Metal Mind Productions

2001

CD

Closterkeller

Cyan

Izabelin Studio

1996

CD

Closterkeller

Cyan

Metal Mind Records

1999

CD

01:07:34

Closterkeller

Cyan i Graphite

Metal Mind Productions

2001

CD

Closterkeller

Koncert ’97

Izabelin Studio

1997

CD

01:10:09

Closterkeller

Koncert ’97

Universal Music Polska

2011

CD

01:10:09

Closterkeller

Scarlet

Izabelin Studio

1995

CD

01:08:30

Closterkeller

Scarlet

Metal Mind Productions

1999

CD

01:08:30

Closterkeller

Scarlet

Universal Music Polska

2011

CD

01:08:30

Closterkeller

Scarlet i Violet

Metal Mind Productions

2001

CD

Closterkeller

Violet

Izabelin Studio

1994

CD

01:07:58

Closterkeller

Violet

Metal Mind Productions

1999

CD

01:07:58

Closterkeller

Violet

Universal Music Polska

2011

CD

01:07:58

John Porter Band

Psychodelikatesy

Metal Mind Productions

2008

CD

50:33

Porter Band

’99

Pomaton EMI

1999

CD

53:42

Porter Band

Electric

Universal Music Polska

2000

CD

01:05:35

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 20.08.2015].