Piotrowski, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Piotrowski, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Piotrowski, Zygmunt

Pseudonim:

Wielicki, Feliks

Data urodzenia:

1909
Dokładna data nie jest znana – między 1909 a 1911 r.

Informacje

Piosenkarz, członek Chóru Juranda. Urodzony około 1909–1911 r. w Warszawie. Jego ojcem był Feliks Piotrowski, warszawski tramwajarz, pierwszy kierownik i od 1921 r. dyrygent Chóru Męskiego Pracowników Tramwajów Miejskich w Warszawie (późniejszego chóru „Surma” prowadzonego przez Wacława Lachmana).

Zygmunt Piotrowski dysponował głosem tenorowym o lirycznym zabarwieniu, naśladował nieco styl znanego już wówczas Tino Rossi’ego; uczył się śpiewu we wspomnianych wyżej chórach i jednocześnie pracował w Tramwajach Miejskich. W latach 1930–1931 śpiewał w chórze rewelersów Zygmunta Wiehlera. W 1932 r. został członkiem Chóru Juranda i był w nim pierwszym tenorem.

Wraz z Chórem dokonywał nagrań w „Syrenie Record” i „Odeonie”. Ponadto dokonał nagrań jako solista i w duecie z Tadeuszem Faliszewskim (dla „Syreny Record”). Niewielka ilość jego nagrań na płytach „Melodia Electro” (czyli „Syreny Record”) ukazała się jako nagrania Feliksa Wielickiego (był to jego pseudonim artystyczny). Nagrywał również dla firmy „Cristal Electro” w tzw. „Duecie Corda” z Ryszardem Marrotem – Rottengruberem.

W 1936 r. opuścił Chór Juranda i przeszedł do zespołu Orlanda. Zmarł na gruźlicę w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie[1].

Bibliografia