Pospieszalski, Mateusz

Zgłoszenie do artykułu: Pospieszalski, Mateusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Afryka z klimatyzacją

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Austeria

Pospieszalski, Mateusz

Kołakowski, Roman

Cannibals

Gralak, Antoni
Iwański, Janusz
Pospieszalski, Marcin
Pospieszalski, Mateusz

Czekasz i wymyślasz mnie

Pospieszalski, Mateusz

Saraniecka, Anna

Ja wysiadam

Pospieszalski, Mateusz

Czapińska, Magdalena

Jedyna, ostatnia, pierwsza

Pospieszalski, Mateusz

Kydryński, Marcin

Li moom poola

Pospieszalski, Mateusz
Sosnowski, Marcin

Diouf, Mamadou

Łobi jabi

Pospieszalski, Mateusz

Pospieszalski, Mateusz

Moja intymność

Pospieszalski, Mateusz

Waglewski, Wojciech

Moje miejsce na ziemi

Pospieszalski, Mateusz

Waglewski, Wojciech

Najcieplejsze święta

Pospieszalski, Mateusz

Pospieszalski, Jan

Nie przychodzisz mi do głowy

Pospieszalski, Mateusz

Sosnowski, Marcin

Ostatni z zielonych

Pospieszalski, Mateusz

Saraniecka, Anna

Planetarium w akwarium

Pospieszalski, Mateusz
Waglewski, Wojciech

Bielunas, Jerzy

Sama

Pospieszalski, Mateusz
Waglewski, Wojciech

Waglewski, Wojciech

Skacze ślimak, śpiewa żaba

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Ślady po tobie

Pospieszalski, Mateusz

Czapińska, Magdalena

Tata

Pospieszalski, Mateusz

Kydryński, Marcin

Tenao

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Ufowyliczanka

Pospieszalski, Mateusz

Bielunas, Jerzy

Uznaj mnie za zaginioną

Pospieszalski, Mateusz

Kydryński, Marcin

Zanim zasnę

Pospieszalski, Mateusz

Kydryński, Marcin

Zwyczajny handlarz klaserami

Pospieszalski, Mateusz

Saraniecka, Anna

Więcej...
Bibliografia