Czapińska, Magdalena

Zgłoszenie do artykułu: Czapińska, Magdalena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Czapińska, Magdalena

Data urodzenia:

27 października 1951

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Autorka tekstów piosenek, poetka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutowała w konkursie literackim Programu III Polskiego Radia w 1977 r. Nadesłanym tam wierszem pt. Wsiąść do pociągu zainteresowała się Maryla Rodowicz. Rok później piosenka pod tym samym tytułem z muzyką Seweryna Krajewskiego zdobyła I nagrodę w koncercie Przeboje na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1980 r. na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła II nagrodę za utwór Święty spokój.

Jest autorką tekstów piosenek m.in. dla Hanny Banaszak, Ewy Bem, Haliny Frąckowiak, Edyty Geppert, Elżbiety Jodłowskiej, Anny Marii Jopek, Ewy Kuklińskiej, Alicji Majewskiej, Danuty Rinn, Ryszarda RynkowskiegoMagdy Umer oraz scenariuszy widowisk estradowych i telewizyjnych dla dzieci. Zrealizowała autorskie programy TV, m.in. Piosenki Magdaleny Czapińskiej, cz. 1 i 2 (reż. Anna Barcikowska)[1].

Bibliografia