Rozenbaum, Ignacy

Zgłoszenie do artykułu: Rozenbaum, Ignacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rozenbaum, Ignacy

Data urodzenia:

1884

Data śmierci:

1942

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Muzyk, akompaniator. Uczeń Henryka Melcera. Był cenionym pianistą, występował m.in. w Filharmonii Warszawskiej i Polskim Radiu, akompaniował czołowym polskim skrzypkom i skrzypaczkom (m.in. Eugenii Umińskiej, Lili Hakowskiej i in.), a także znanym śpiewakom. Należał do Tria Józefa Kamińskiego (obok Mariana Neuteicha). Był krytykiem muzycznym, autorem publikacji i artykułów z zakresu muzyki. Działał jako pedagog, udzielał lekcji muzyki i języka francuskiego. Był żonaty ze Stellą Dobryszycką; ich córka – Janina – była również pianistką. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w gettcie warszawskim. Występował na koncertach i w kawiarniach (m.in. Wajzmana przy ul. Leszno). Był akompaniatorem śpiewaczki Marysi Ajzensztadt (Eisenstadt). W okresie likwidacji getta warszawskiego w lipcu – sierpniu 1942 r. popełnił samobójstwo, zażywając truciznę. Jego nazwisko zostało wymienione na liście najwybitniejszych działaczy kultury, sporządzonej przez Emanuela Ringelbluma i przesłanej organizacjom żydowskim w Nowym Jorku[1].

Bibliografia