Sadowski, Roman

Zgłoszenie do artykułu: Sadowski, Roman

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sadowski, Roman

Data urodzenia:

20 lipca 1914

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

2 listopada 1979

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Poeta, satyryk i autor tekstów piosenek, także autor scenariuszy widowisk estradowych i słuchowisk. Studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego przerwała mu wojna. Brał udział w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim.

W styczniu 1945 r. rozpoczął współpracę z Polskim Radiem. Pracował w Redakcji Poezji, kierował Redakcją Audycji Masowych, później Estradowych. Przez dwadzieścia jeden lat związany z Podwieczorkiem przy mikrofonie, był kierownikiem artystycznym i reżyserem tego programu. Pisał do niego fraszki, monologi, skecze i teksty piosenek. Śpiewali je m.in.: Andrzej Bogucki, Tadeusz Chyła, Anna German, Anna Jantar, Marta Mirska, Sława Przybylska, Rena RolskaJarema Stępowski.

Jest także autorem licznych wierszy o tematyce sportowej, publikowanych w prasie literackiej i wydanych w tomikach Życie – naprzeciw, Na krawędziRzut oszczepem. Za ten ostatni otrzymał II nagrodę w krajowym konkursie olimpijskim w 1948 r. Zdobył także wyróżnienie w konkursie olimpijskim w 1968 r. za Litanię do Ziemi Ojczystej i w 1972 r. za wiersz Aleksikakos. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 119 (reż. Ryszard Wolański)[1].

Bibliografia