Sikorowska, Maja

Zgłoszenie do artykułu: Sikorowska, Maja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Pod Budą

Kolędy

Gamma

1995

CD

Pod Budą

Live – Naftalinowy świat

Polskie Radio SA

2005

CD

Pod Budą

Razem

Pomaton EMI

2001

CD

Pod Budą

Żal za...

Pomaton EMI

1998

CD

52:09

Santor, Irena

Urodziny Ireny Santor

Pomaton EMI

2010

CD

Sikorowski Andrzej, Sikorowska Maja

Kraków – Saloniki

EMI Music Poland

2005

CD

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Rabiański, Radosław

3. 

http://www.majasikorowska.pl/
Oficjalna strona internetowa Andrzeja i Mai Sikorowskich [odczyt: 05.03.2010].