Strobel, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Strobel, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Adamiak Elżbieta

Elżbieta Adamiak

Polskie Nagrania Muza

1980

LP

Banaszak Hanna, Strobel Janusz

Koncert

Polton

1993

LP

Kolberger Krzysztof, Romantowska Anna, Strobel Janusz

Strofy dla ciebie

Atina Studio

1999

CD

Łastik Aneta

Ballady Bułata Okudżawy śpiewa Aneta Łastik

Polskie Nagrania Pronit

1977

LP

Łastik Aneta, Jagodziński Trio

Avec le temps

ZPR Records

1999

CD

01:01:33

Prus Łucja

Czułość

Polskie Radio SA

2003

CD

Prus Łucja

Łucja Prus

Wifon

1981

LP

38:50

Prus Łucja

Nic dwa razy

Pomaton EMI

1999

CD

01:14:20

Różni Wykonawcy

Jonasz Kofta …na bis (koncert)

Polskie Radio SA

2003

CD

Santor, Irena

Biegnie czas

Polskie Nagrania Muza

1990

LP

40:00

Santor, Irena

Biegnie czas

Polskie Nagrania Muza

1990

MC

40:00

Więcej...
Bibliografia