Witwicki, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Witwicki, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Witwicki, Stefan

Data urodzenia:

1801
Data wg Zbigniewa Adrjańskiego i Marii Wacholc.

Miejsce urodzenia:

Janów na Podolu

Data urodzenia:

1802
Data wg redaktorów śpiewnika Lirenka.

Data urodzenia:

15 kwietnia 1812
Data wg Tomasza Lerskiego.

Data śmierci:

15 kwietnia 1847

Miejsce śmierci:

Paryż

Informacje

Był wybitnym literatem i krytykiem. Przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, Bohdanem Zaleskim i Fryderykiem Chopinem, który komponował muzykę do utworów Stefana Witwickiego – szczerze ujęty ludową melodyjnością jego wierszy[2]. Od 1832 r. przebywał na emigracji.

Opublikował Piosenki sielskie (spopularyzowane z muzyką Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki), Ballady i romanse, poematy dramatyczne, parafrazy tematów biblijnych (Poezje biblijne). Był ponadto publicystą, wydał m.in. wybór pt. Wieczory pielgrzyma[4].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.