Żabiełowicz, Marcin

Zgłoszenie do artykułu: Żabiełowicz, Marcin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Hey

Do szlachty, do rycerzy, doo mieszczan

Supersam Music

2012

CD

45:37

Hey

Echosystem

Sony BMG Music Entertainment

2005

CD

47:42

Hey

Fire

Izabelin Studio

1993

CD

55:16

Hey

Fire

Universal Music Polska

2001

CD

55:16

Hey

HEY w Filharmonii: Szczecin unplugged

Kayax

2015

CD

01:07:04

Hey

Heledore

PolyGram Polska

1995

CD

33:05

Hey

Hey

Universal Music Polska

1999

CD

45:38

Hey

Hey [koncertowy]

Warner Music Poland

2003

CD

01:38:23

Hey

Ho!

Izabelin Studio

1994

CD

55:15

Hey

?

Izabelin Studio

1995

CD

54:43

Hey

Karma

Mercury Polska

1997

CD

52:49

Hey

Live

Izabelin Studio

1994

CD

53:59

Hey

MTV Unplugged

QL Music

2007

CD

01:11:14

Hey

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

QL Music

2009

CD

41:26

Hey

Music, music

Warner Music Poland

2003

CD

48:23

Hey

[sic!]

Universal Music Polska

2001

CD

45:49

Więcej...
Bibliografia