Zaleski, Józef Bohdan

Zgłoszenie do artykułu: Zaleski, Józef Bohdan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Dumka

1910

Dwojaki koniec

Gebethner i Wolff

1870

Dwojaki koniec: op. 74 nr 11

Gebethner i Wolff

1920

Pieśni: na chór męski a cappella: op. 74

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1990

Śliczny chłopiec

Gebethner i Wolff

Śliczny chłopiec: op. 74 nr 8

Gebethner i Wolff

1920

Marzenia o wiośnie: sielanka fantastyczna

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1925

Dwie pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Rozstanie: słowa wyjęte z „Dumy hetmana Kosińskiego” przez Boh. Zaleskiego: op. 3

Juliusz Wildt

Luli niemowlęciu Iwoni

Gustaw Sennewald

1870

Śpiewak w obcej stronie

Gebethner i Wolff

1895

Śpiewy sławiańskie: z tekstem polskim, rosyjskim, czeskim i serbskim: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Kocipiński, Antoni

Śpiewy słowiańskie: z tekstem polskim, rosyjskim, czeskim i serbskim: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Nr 2

Kocipiński, Antoni

Kalina

Tygodnik Wielkopolski

1873

Zozulicz: dumka

Gustaw Sennewald

Dwie dumki

Gebethner i Wolff

Dwie dumki: dzieło 58

Gebethner i Wolff

1860

Przy krosienkach

Rudolf Friedlein

1860

Śpiewak w obcej stronie: piosenka

Gustaw Sennewald

Nad kołyską: śpiew

Nad kołyską: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

Stanisław Krzyżanowski

1870

Niegdyż serce stęsknione

Gustaw Sennewald

1875

Precz z moich oczu!

Kocipiński, Antoni

Młodo zaswatana

Gustaw Sennewald

Młodo zaswatana

Gustaw Sennewald

1895

Spomnienie

Gustaw Sennewald

Spomnienie

Gustaw Sennewald

Spomnienie

Gustaw Sennewald

Ta-na-na-na Ti-ni-ni-ni

1870

Nasza Hanka ; Gdzie to jedziesz Jasiu?: (z Kujaw od Włocławka): sopran i alt, tenor i bas

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Trzy pieśni z towarzyszeniem fortepianu: dzieło 19: Nr 1. Młodo zeswatana ; Nr 2. Jaskółka ; Nr 3. Łzy

Gebethner i Wolff

1898

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.