Zbiór pieśni: na chór męski

Zgłoszenie do artykułu: Zbiór pieśni: na chór męski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zbiór pieśni: na chór męski Wallek-Walewski, Bolesław (opracowanie) Obsada instrumentalna: Na chór męski.

Data wydania:

1927

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Cyprian Witanowski

Znak wydawniczy:

G. 6571 W.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 1413 III musicalia

Infomacje

W publikacji znajdują się następujące pieśni oraz kolędy staro:

Rokitna_(Rozkaz_padl_) – sł. Tadeusz Piotrowski,

Marsz Konfederatów Barskich – słowa i muzyka z końca XVIII w.,

Zaszumiał las – sł. Maria Konopnicka,

Pieśń ludowa – utwór pochodzi z lubelskiego,

Narodził się – kolęda z 1596 r.,

Chwalmy wszyscy z weselem – kolęda z 1596 r.,

Gdy się Chrystus narodził – kolęda z 1596 r.,

Stała się rzecz dziwna – kolęda z 1554 r.,

Nastał nam dzień wesoły,

Apokaliptyczny baranku,

Gdy śliczna Panna,

My też pastuszkowie,

Nie masz Ci, nie masz.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.