Bez munduru, my, żołnierze

Zgłoszenie do artykułu: Bez munduru, my, żołnierze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bez munduru, my, żołnierze

Autor słów:

Wilbik-Jagusztynowa, Weronika

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol[2]

nieznany[4]

Melodia:

utworu Warszawianka[1], [4]

utworu My w pochodzie[3]

Data powstania:

1944

Informacje

28 maja 1944 r. w 22 numerze „Wieści”, czasopiśmie „Rocha” w podokręgu Rzeszów, ogłoszono konkurs na marsz dla BCh. Termin składania utworów określono na 20 czerwca. W 31 numerze „Wieści” z dnia 30 lipca ogłoszono wyniki konkursu. I nagrodę uzyskał utwór Bez munduru, my, żołnierze podpisany godłem „Błyskawica”. Była to piosenka pióra Weroniki Wilbik-Jagusztynowej. Po melodię autorka sięgnęła do Warszawianki, kompozycji Karola Kurpińskiego, nazywanej „polską marsylianką powstania listopadowego”. Jak wiadomo, La Varsovienne była pochodzenia francuskiego, słowa napisał Casimir Delavigne, przełożył je na język polski Sienkiewicz_Karol. W ten sposób jeszcze raz, w czasie walk narodu polskiego przeciw hitlerowskiemu najeźdźcy, nawiązano do najpiękniejszych tradycji pieśni patriotycznej[1].

Bibliografia