Zgłoszenie do artykułu: Warszawianka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Warszawianka

Oto dziś dzień krwi i chwały

Warszawianka 1831 r.

Warszawianka I

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Delavigne, Kazimierz
Autor słów oryginalnych.

Sienkiewicz, Karol Kazimierz
Dokonał przekładu oryginału z języka francuskiego.

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol

Prosnak, Jan[11]
Dokonał opracowania muzycznego na podstawie pierwodruku Warszawianki z 1831 r.

Data powstania:

1831

Informacje

Casimir Francois Delavigne (1793–1843) był narodowym poetą francuskim. Pod wrażeniem powstania listopadowego napisał w 1831 r. wiersz „La Varsovienne” („Warszawianka”). Melodię skomponował, po zapoznaniu się z przekładem Karola Sienkiewicza (1793–1860), wybitny kompozytor i dyrygent operowy – Karol Kurpiński (1785–1857), autor „Krakowiaków i Górali”. Warto wspomnieć, że Delavigne przybrał po wybuchu powstania listopadowego imię Casimir (Kazimierz), aby zamanifestować swoją solidarność z Polakami[9].

Paryska premiera „La Varsovienne” miała miejsce 1 marca 1831 r. w czasie manifestacji solidarności z narodem polskim. Muzykę skomponował, na prośbę Delavigne, Daniel Auber, pieśń wykonał popularny tenor – Adolf Neurit. Na widowni znalazło się wiele osobistości:

– gen. Marie de La Fayette,

– baron Ludwik de Bignon,

– trubadur Pierre Jean de Beranger.

Wyżej wymienione osoby tworzyły tak zwany Komitet Polski działający na rzecz powstania listopadowego.

W Polsce znana jest wersja „Warszawianki” z muzyką Karola Kurpińskiego, gdyż muzyka Aubera „odstawała” od stylu modnych w Warszawie pieśni wojennych. Również polski tekst napisany przez Sienkiewicza kolidował z nastrojem francuskiej melodii. Dlatego Kurpiński stworzył zupełnie nową muzykę[26].

Pierwsza polska prezentacja pieśni odbyła się pod batutą kompozytora Karola Kurpińskiego 5 kwietnia 1831 r. w antrakcie przedstawienia w Teatrze Narodowym[10]. Pomimo pochodzenia obcego, jest ona nierozerwalnie związana z tradycją polską. W oryginale zamiast zwrotu „W gwiazdę Polski” (1 zwrotka) jest „W tęczę Franków”, co było aktualną wówczas aluzją do Rewolucji Francuskiej[5].

Jest to jedna z piosenek stanowiących łączność między rodakami, a tymi, którzy przelali krew dla Polski i jednoczyli się w idei. Żołnierze śpiewali ją w każdej okoliczności[4]. Utwór wykonany również został podczas walk o krzyż w Nowej Hucie w 1967 r. Śpiewali je idący do ataku na milicyjne kordony wychodzący z huty robotnicy[17].

Utwór pretendował do miana hymnu narodowego, ale tekst uznano za „nieaktualny” po odzyskaniu niepodległości przez Polskę[18].

Pod natchnieniem pieśni Stanisław Wyspiański stworzył dramat narodowy pod tytułem „Warszawianka – pieśń z roku 1831”[26].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 33–36.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 16–19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 46–49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 12–14.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 34–36.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 76.

7. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 22, 23.

8. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 58, 59.

9. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 16, 17, 398, 399.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

10. 

Śpiewnik polski, s. 48–50.

11. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 146–148.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

12. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 37, 38, 200.

13. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 139–141.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

14. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 330–332.

15. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 159–162.

17. 

Nazar, Andrzej

18. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 18, 19.
W publikacji podano wersję skróconą do 5 zwrotek.

19. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 16, s. 28, 29.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu.

20. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 150.

21. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 106, 107.

22. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 20–23.

23. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

24. 

Warszawianka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella, s. 2, 3.
W publikacji znajduje się tylko pierwsza zwrotka oraz refren utworu.

25. 

Warszawianka, s. 1–15.
Publikacja nie prezentuje tekstu, tylko zapis muzyczny.

26. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 17–19.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.