Zgłoszenie do artykułu: Brzydula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Brzydula

Brzydka kochanka

Autor słów:

Schiller, Leon

Autor muzyki:

Schiller, Leon

Informacje

Autorem tekst i muzyki piosenki jest Leon Schiller. Mistrz umieścił ją w skandalizującym cyklu piosenek Kabaret_artysyczno-literacki_Momus, w którym ten utwór wspaniale interpretował. W programie tego kabaretu znalazły się także inne, znane piosenki Schillera: Ballada o róży nieznanej (L. Staff), Testament nierządnicy, Peleryna. Schiller śpiewał również wiele piosenek z repertuaru bardów francuskich: Starego żebraka (P. Delmeta)Ballada o włóczędze (T. Bortela). Repertuar chansons tristes i macabres przełamywał nagle liryczną piosenką staropolską: Do Justyny oraz Laura i Filon (F. Karpińskiego) śpiewaną ze wspaniałym przymrużeniem oka[1].

Bibliografia