Zgłoszenie do artykułu: Laura i Filon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Laura i Filon

Filon i Laura

Laura o Filonie

Autor słów:

Karpiński, Franciszek

Informacje

Pieśń ta cieszyła się wielką popularnością pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w. Osiemnastoletni Fryderyk Chopin wykorzystał ją jako temat wariacji w swojej Fantazji na tematy polskie op. 13 na fortepian i orkiestrę, dedykowana Pixisowi (a son ami J. P. Pixis)[3].

Powszechnie znana wersja tej piosenki, spopularyzowana przez Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, opracowana została przez Tadeusza Sygietyńskiego. Tekst piosenki ukazał się w druku po raz pierwszy we Lwowie w 1780 r. w zbiorku Karpińskiego pt. Zabawki wierszem[4].

Analizę i interpretację utworu można znaleźć pod linkiem: https://klp.pl/karpinski/a-6385.html[10].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.