Zgłoszenie do artykułu: Cicha woda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cicha woda

Autor słów:

Kern, Ludwik Jerzy[1], [2]

Autor muzyki:

Kurtycz, Zbigniew[1]

Rosner, Ady[1], [2]

Wykonania poza albumami:

Rodowicz, Maryla

Informacje

Utwór „Cicha woda” jest fokstrotem[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Marynika: fokstrot-polka.

3. 

http://www.marylarodowicz.pl.
Oficjalna strona internetowa Maryli Rodowicz [odczyt: 26.03.2013].

4. 

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”, s. 10, 11.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.