Ciężko ranny

Zgłoszenie do artykułu: Ciężko ranny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ciężko ranny

Orzeł Biały

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol[5]
Jest to domniemany autor muzyki.

Data powstania:

1830

Informacje

Pieśń z początku Powstania Listopadowego[5].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 11–13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 7, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 91–93.