Do boju o Polskę Ludową

Zgłoszenie do artykułu: Do boju o Polskę Ludową

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Do boju o Polskę Ludową

Autor słów:

Solarzowa, Zofia

Autor muzyki:

Batko, Walerian[3], [4]

Melodia:

utworu Pieśń marynarzy[1]

Data powstania:

1943

Miejsce powstania:

Gać Przeworska

Informacje

Piosenkę drukowano na łamach konspiracyjnego czasopisma Batalionów Chłopskich „Wieści”. W lipcu 1944 r. włączono piosenkę do śpiewnika Pieśni Batalionów Chłopskich, który wydano nakładem „Chłostry” w rzeszowskim Podokręgu BCh. Melodia została wzięta z dawnej Pieśni marynarzy, opartej notabene na rosyjskiej śpiewce z czasów carskich Broń błyska w słońcu. Piosenkę Zofii Solarzowej Do boju o Polskę Ludową drukowano poza tym w książce Żelazne Kompanie BCh, w Batko_Walerian_Piesni_Batalionow_Chlopskich_wyd_2, opracowanych przez Waleriana Batko oraz w zbiorku Pieśni Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego, który Zofia Solarzowa wydała w 1946 r[1].

Bibliografia