Zgłoszenie do artykułu: Druga Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Druga Brygada

Duma o Drugiej Brygadzie

Duma o II. Brygadzie

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Englicht, Józef[1]

Informacje

Pieśń napisana przez legionistę 3 kompanii 3 pp II Brygady Legionów Polskich[1].

Pieśń jest tragiczną historią 2-giej Brygady, która była zmuszona do tułaczki po obcych ziemiach przez wiele lat. Tekst znano jako wiersz, ale bez melodii w całych legionach[2].

por.: Archiwum NKN, Akta Biura Prasowego DW NKN, sygn. 403: „Wiersze i pieśni nadsyłane do redakcji Wiadomości Polskich i Dziennika Narodowego”, s. 42–43; „Wiedeński Kurier Polski”, 1915, nr 297 z 24 IX, s. 2; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 51–52 (pt. Duma o drugiej Brygadzie)[1].

Bibliografia