Zgłoszenie do artykułu: Druga Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Druga Brygada

Duma o Drugiej Brygadzie

Duma o II. Brygadzie

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Englicht, Józef[1]

Informacje

Pieśń napisana przez legionistę 3 kompanii 3 pp II Brygady Legionów Polskich[1].

Pieśń jest tragiczną historią 2-giej Brygady, która była zmuszona do tułaczki po obcych ziemiach przez wiele lat. Tekst znano jako wiersz, ale bez melodii w całych legionach[2].

por.: Archiwum NKN, Akta Biura Prasowego DW NKN, sygn. 403: „Wiersze i pieśni nadsyłane do redakcji Wiadomości Polskich i Dziennika Narodowego”, s. 42–43; „Wiedeński Kurier Polski”, 1915, nr 297 z 24 IX, s. 2; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 51–52 (pt. Duma o drugiej Brygadzie)[1].

Bibliografia