Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

Zgłoszenie do artykułu: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma,

bo czy warto po świecie się tłuc?

Pełna miska i radio „Poemat”

zamiast płaczu, co zrywał się z płuc.

Dawne życie poszło w dal,

dziś na zimę ciepły szal.

Tylko koni, tylko koni,

tylko koni, tylko koni żal.

Dawne życie poszło w dal,

dziś pierogi, dzisiaj bal.

Tylko koni, tylko koni,

tylko koni, tylko koni żal.

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma,

cztery kąty i okna ze szkła.

Egzaminy i szkoła, i trema,

i do taktu harmonia nam gra.

Dawne życie...

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

I do szczęścia niewiele już brak.

Pojaśniało to życie jak scena,

tylko w butach przechadza się ptak.

Dawne życie...[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Krodkiewska, Wiesława, Nałęcz, Wojciech, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Czterdzieści lat minęło.... Cz. 3, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1984, s. 34, 35.

3. 

Halber, Adam
Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, „Angora” nr 7/2012, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2012.

4. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 7/2012.