Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

Zgłoszenie do artykułu: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (8)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Górniak, Edyta

Dyskografia

EMI Music Poland

2006

CD

Górniak Edyta

Live ’99

Pomaton EMI

1999

CD

01:06:38

Kołaczkowski Marcin, Ślizowska Margita

Pamięta… My o Osieckiej

Soliton

2005

CD

Osiecka Agnieszka

Pięć oceanów, piosenki 1952–97

Polskie Radio SA

1997

CD

Rodowicz Maryla

Antologia 1

Tra la la

1996

CD

Rodowicz Maryla

Karnawał 2000

Universal Music Polska

1999

CD

Rodowicz Maryla

Niebieska Maryla

Universal Music Polska

2000

CD

Skaldowie

Nagrania koncertowe z lat 1966–1990

Polskie Radio SA

2008

CD

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Krodkiewska, Wiesława, Nałęcz, Wojciech, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Czterdzieści lat minęło.... Cz. 3, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1984, s. 34, 35.

3. 

Halber, Adam
Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, „Angora” nr 7/2012, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2012.

4. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 7/2012.