Zgłoszenie do artykułu: Fizylierki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Fizylierki

Autor słów:

Pasternak, Leon[1]

Autor muzyki:

Barchacz, Aleksander[1]

Data powstania:

1944

Informacje

Była to jedna z wielu piosenek pióra Leona Pasternaka specjalnie napisanych do wodewilu Bal u saperów – Porucznik Bałamut. Do wystawienia tego słowno-muzycznego spektaklu przygotowywano się w Teatrze I Armii Wojska Polskiego niezwykle starannie. Próby były w pełnym toku, gdy nieoczekiwanie 23 czerwca 1944 r. na froncie długości 300 kilometrów ruszyła z impetem ofensywa wojsk radzieckich. Stacjonująca pod Kiwercami I Armia Wojska Polskiego została przerzucona na linię Bugu. Premierę wodewilu przygotowanego przez literatów, muzyków i aktorów trzeba było odwołać. Mimo to niektóre piosenki zyskały popularność. Włączono je również do wystawionego w wolnym już Lublinie montażu Z pieśnią do kraju[1].

Bibliografia