Gaiczek zielony

Zgłoszenie do artykułu: Gaiczek zielony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Gaiczek zielony,

Pięknie przystrojony

W czerwone wstążeczki

Przez śliczne dzieweczki.

A ten gaik z lasu idzie,

dziwują się wszyscy ludzie.

Idzie po lipowym moście,

Przypatrują mu się goście.

A ta zima ciężka była,

Co nam ziółka wymroziła,

Ale my się tak starały,

Żeśmy ziółek nazbierały.

Na podwórzu gołębica,

Na polu śliczna pszenica,

Zieleni się, kwitnąć będzie,

Pan gospodarz chodzi wszędzie.

Niechże chodzi, niech obchodzi,

Patrzy, jak pszeniczka wschodzi,

Niech weźmie za nią talary,

By, aż po ziemi taczały.

Do tego domu wstępujemy,

Zdrowia, szczęścia winszujemy,

Zdrowia, szczęścia i wszystkiego,

Od Jezusa, od samego.[1]

Wariant 2

Strzałka

Gaiczek zielony, pięknie przystrojony,

w czerwone wstążeczki, przez śliczne dzieweczki.

A ten gaik z lasu idzie,

dziwują się wszyscy ludzie,

idzie po lipowym moście,

przypatrują mu się goście.

Gaiczek zielony...

Już skowronek nam zawitał,

Wojtuś-bociek już zaklektał,

jaskółeczki gniazdka sprzęgły,

kurki, gąski się wylęgły.

Gaiczek zielony...

A ta zima ciężka była –

wszystkie ziółka wymroziła,

ale my się tak staramy

i te ziółka nazbieramy.

Gaiczek zielony...

I my także się nie lenim,

zasiewamy już nasieniem.

Pobłogosław nam, mój Boże,

w polu, w gumnie i w oborze.

Gaiczek zielony...[2]

Wariant 3

Strzałka

Gaju, gaju, gaju, gaju nasz!

Gaiczek zielony,

Pięknie przystrojony

W czerwone wstążeczki

Prześliczne dzieweczki.

A ten gaik z lasu idzie,

dziwują się wszyscy ludzie.

Idzie po lipowym moście,

Przypatrują mu się goście.

A ta zima ciężka była,

A ta zima ciężka, sroga była

Co nam ziółka wymroziła,

Co nam ziółka wszystkie wymroziła,

Aleśmy się starały, tak bardzo starały,

Żeśmy ziółek, żeśmy ziółek wiele nazbierały.

Gaju, gaju, gaju, gaju nasz![3]

Wariant 4

Strzałka

Gaicek zielony,

Pięknie przystrojony,

Nas gaicek z boru idzie

dziwują się mu różni ludzie.

Gaicek zielony,

Pięknie przystrojony,

po wsi sobie chodzi

bo mu się tak godzi.

Dziwują mu się

Wsyscy prawie

Nas gaicek

był w Warsawie.

Gaicek zielony,

Pięknie przystrojony,

po wsi sobie chodzi

bo mu się tak godzi.

Idzie on, idzie

tam po moście,

dziwują się wsyscy goście.

Niechze chodzi, niech obchodzi,

Patrzy, jak pszenicka rodzi[4]

Bibliografia

1. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 266, 267.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 250, 251.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Mayzner Tadeusz, Śpiewnik szkolny: na 1, 2 i 3 głosy równe, Warszawa, Instytut Wydawniczy „Sztuka”, 1947, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 106.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Wielki człowiek do małych interesów

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.