Gdy się Chrystus rodzi

Zgłoszenie do artykułu: Gdy się Chrystus rodzi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Gdy się Chrystus rodzi

i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach

promienistych brodzi.

Aniołowie się radują,

pod niebiosa wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria

in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,

którzy trzód swych strzegli,

aby do Betlejem

czym prędzej pobiegli,

bo się narodził Zbawiciel

wszego świata Odkupiciel:

Gloria...

O niebieskie duchy

i posłowie nieba,

powiedzcież wyraźniej,

co nam czynić trzeba,

bo my nic nie pojmujemy,

ledwo od strachu żyjemy:

Gloria...

Idźcie do Betlejem,

gdzie Dziecię zrodzone,

w pieluszki powite,

w żłobie położone,

oddajcie Mu pokłon boski,

On osłodzi wasze troski:

Gloria...

A gdy pastuszkowie

wszystko zrozumieli,

zaraz do Betlejem

spieszno pobieżeli,

i zupełnie tak zastali

jak Anieli im zeznali:

Gloria...

A stanąwszy w miejscu

pełni zadumienia,

iż się Bóg tak zniżył

do swego stworzenia,

padli przed Nim na kolana

i uczcili swego Pana:

Gloria...

Wreszcie kiedy pokłon

Panu już oddali,

z wielką wesołością

do swych trzód wracali,

że się stali być godnymi

Boga widzieć na tej ziemi:

Gloria...[1], [2], [3], [6], [7], [9]

Wariant 2

Strzałka

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.

Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują:/bis

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli.

Aby do Betlejem czem prędzej pobiegli,

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel./bis

Gloria...

O niebieskie duchy i posłowie nieba,

Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba:

Bo my nic nie pojmujemy, ledwie od strachu żyjemy./bis

Gloria...

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

W pieluszki powite, W żłobie położone:

Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski./bis

Gloria...

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,

Zaraz do Betlejem spiesznie pobieżeli:

Tak zupełnie zastali, jak im Anieli zeznali./bis

Gloria...

Stanąwszy na miejscu, pełni zadumienia,

Jż się Bóg tak zniżył do Swego stworzenia:

Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana./bis

Gloria...

Na koniec gdy pokłon Panu już oddali,

Z wielką wesołością do swych trzód wracali:

Że się stali być godnemi Boga widzieć na tej ziemi.

Gloria...[4], [5], [8]

Wariant 3

Strzałka

Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.

Aniołowie się radują, pod niebiosa wykrzykują:

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Aby do Betlejem czym prędzej bieżeli,

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata odkupiciel

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo![10]

Bibliografia

1. 

Wozowska Ewa, Wielki Śpiewnik Polski, Poznań, In Rock, 2003, s. 585.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

2. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 10, 174.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

3. 

Egert-Romanowska Joanna, Thor Piotr Robert, Kolędy: chwała na wysokości a pokój na ziemi!, wyd. 3, Warszawa, Wydawnictwo Alfa-Wero, 1990, s. 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

4. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 73, 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

5. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 199.
W publikacji zawarte są trzy pierwsze zwrotki.

6. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

7. 

Chojecki Leon, 12 kolęd, Warszawa, Ignacy Rzepecki, 1935, s. 6, 7.
Publikacja zawiera pierwszą zwrotkę utworu.

8. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Galas Stanisław, Najpiękniejsze kolędy polskie: na akordeon, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958, s. 4.

10. 

Bartkiewicz Tomasz Karol, Msza pasterska, Poznań, Kazimierz Tomasz Barwicki, 1948, s. 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na tenor i bas autorstwa Tomasza Karola Bartkiewicza.