Gdy śliczna Panna

Zgłoszenie do artykułu: Gdy śliczna Panna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gdy śliczna Panna

Tytuł (angielski):

Beautiful Lady

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Melodię tej kołysanki podają rękopisy karmelitańskie: BJ 3638 oraz rękopis z biblioteki klasztornej, sygn. 95, a także cztery rękopisy franciszkanek. Różni się ona nieznacznie, przede wszystkim pod względem rytmicznym, od śpiewanej dzisiaj, która prezentowana jest zgodnie z zapisem Mioduszewskiego (Pastorałki i kolędy, 1843).

Tekst kolędy podają wszystkie pozostałe rękopisy karmelitanek (w kantyczce Chybińskiego nosi ona tytuł: Panna Najświętsza Synaczka swego najmilszego uprzejmie śpiewając lula), rękopis BJ 3639 i jeden z kancjonałów staniąteckich (Gąsiorowskiej z 1754 roku). Liczy tam 8 lub więcej zwrotek[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.