Gdy śliczna Panna

Zgłoszenie do artykułu: Gdy śliczna Panna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,

li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,

pomóż radości wielkiej sercu memu.

Li li li li laj, wielki królewicu,

li li li li laj, niebieski dziedzicu!

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,

śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:

Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,

li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

Cicho, wietrzyku, cicho, południowy,

cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy:

Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku,

li li li li laj, miluchny Robaczku.

Cicho bydlątka parą swą chuchajcie,

ślicznej Dziecinie snu nie przerywajcie:

Li li li li laj, mój Jedyny Panie,

li li li li laj, Jedyne Kochanie.

O jako serce jako się rozpływa!

Jakiej radości śpiewając zażywa:

Li li li li laj, mój drogi Kanaczku,

li li li li laj, najmilszy Synaczku.

Nic mi nie mówisz, o Kochanie moje!

Przecież pojmuję w sercu słowa Twoje:

Li li li li laj, o Boże wcielony,

li li li li laj, nigdy niezmierzony.

Śpijcie już sobie, moja Perło droga,

niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.

Li li li li laj, mój śliczny rubinie,

li li li li laj, póki sen nie minie.[3], [4], [5]

Wariant 2

Strzałka

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:

Lili liii laj, moje Dzieciąteczko,

lili liii laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,

pomóż radości wielkiej sercu memu.

Lili liii laj, wielki królewicu,

lili liii laj, niebieski dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,

śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.

Lili liii laj, mój wonny kwiateczku,

lili liii laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,

cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy:

Lili liii laj, mój wdzięczny Synaczku,

lili liii laj, miluchny robaczku.

Śpijże już wdzięcznie, moja perełko droga,

Niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.

Lili liii laj, mój śliczny rubinie,

lili liii laj, póki sen nie minie.[1], [2]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.