Hej, tam w karczmie

Zgłoszenie do artykułu: Hej, tam w karczmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, tam w karczmie

Bartosz Głowacki

Hej, tam w karczmie za stołem

Autor słów:

Ehrenberg, Gustaw

Autor muzyki:

Korytyński, Albin[1], [3]

Kapliński, Julian[2]

Melodia:

utworu Grzmią pod Stoczkiem armaty[3]

Data powstania:

1830
Tekst utworu powstał prawdopodobnie po 1830 r.

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 27, 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 45.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 41, s. 62, 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Dźwięki minionych lat (1835-1836).

5. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.