Zgłoszenie do artykułu: Idziemy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Idziemy

Autor słów:

Pasternak, Leon[1]

Autor muzyki:

Agapkin, Wasyl Iwanowicz[1]

Melodia:

utworu Rozszumiały się wierzby płaczące

Data powstania:

1943

Informacje

Piosenkę zaśpiewano po raz pierwszy w czasie programu My na front, z którym zespół Teatrzyku Żołnierza wystąpił we wrześniu 1943 r. w lasach Smoleńskich. Z miejsca też zdobyła ogromną popularność wśród żołnierzy. Utwór Leona Pasternaka wydrukowano w „Żołnierzu Wolności”, a po wojnie w broszurze Wiersze i pieśni Pierwszej Armii Polskiej w ZSRR, w Pieśniach gniewnych, Pieśniach i piosenkach itd[1].

Bibliografia