Jasio konie poił, Kasia wodę brała

Zgłoszenie do artykułu: Jasio konie poił, Kasia wodę brała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jasio konie poił, Kasia wodę brała

Jasiek konia poił

Jaś koniki poił

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa z kieleckiego[4]

Data powstania:

1863

Informacje

Popularna pieśń balladowa w Polsce, której wątek rozpowszechnił się w całej Europie. Utwór posiada niezliczoną ilość wariantów, jednak we wszystkich pojawia się opowieść o uwodzicielu, który morduje swoje ofiary, a na koniec sam ponosi śmierć – najczęściej z ręki oszukanej dziewczyny.

Utwór powstał prawdopodobnie w Holandii w wyniku połączenia opowiadania biblijnego o Holofernesie i Judycie z podaniem o Sinobrodym. Możliwe jest także, iż to posępny okrutnik, marszałek Gilles de Retz, znany z historii francuskiej (XV w.), był żywym wzorem bohatera tej pieśni[1].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.