Jedzie Jasieńko

Zgłoszenie do artykułu: Jedzie Jasieńko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jedzie Jasieńko

Hej, tam w polu jezioro

Pieśń ludu radomskiego z r. 1847

Oj i w polu jezioro

Autor muzyki:

Błoch, Bolesław[6]
Dokonał opracowania melodii ludowej.

Melodia:

ludowa[2], [6]

Informacje

Śpiewka oparta jest na motywach ludowych i powstała przed wojną. Z treści można wywnioskować, że narodziła się w wojsku austriackim[1]. Być może utwór pochodzi z okolic Radomia i powstał ok. 1847 r[2].

Bibliografia

1. 

Piosenki leguna tułacza, s. 18.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 95, 96.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 159, 217.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 24, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję słów.

5. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Dwie melodie: Skowronek; Oj i w polu jezioro, s. 5–7.