Już zachodzi czerwone słoneczko

Zgłoszenie do artykułu: Już zachodzi czerwone słoneczko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Już zachodzi czerwone słoneczko

Autor słów:

Kowalski, Adam[1]
Jest to domniemany autor tekstu utworu.

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

1919
Utwór powstał w latach 1919–1921.

Informacje

Tekst utworu został po raz pierwszy opublikowany w tomie „Z górnośląskiej ziemi” wydanym w Katowicach w 1960 r. Pieśń ta była śpiewana w okresie powstań śląskich[1].

16 sierpnia 1919 r. – wybuch I Powstania Śląskiego.

19 sierpnia 1920 r. – II Powstanie Śląskie.

2 maja 1921 r. – III Powstanie Śląskie.

Powstania spowodowały powrót części Górnego Śląska do Macierzy[3].

Drugi wariant słów został nadesłany przez Kazimierza Walentek w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Według informatora uczestnika, pieśń śpiewana była przez Polaków przebywających w Niemczech w czasie okupacji[2].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 55, 403, 404.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 168.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 211, 212.