Kiedy będzie słońce i pogoda

Zgłoszenie do artykułu: Kiedy będzie słońce i pogoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kiedy będzie słońce i pogoda

A jak będzie słońce i pogoda

A gdy przyjdzie

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa z Kujaw

Informacje

Dzieło nosi wyraźne cechy pochodzenia szlacheckiego. Abstrakcyjne sformułowania np. napatrzenie, sumienie, rozum, nie pasują do pieśni ludowej. W zbiorach utworów erotycznych z początku XVII w. spotykamy już tylko początkowe wiersze:

Przyjdźże, miły, do mnie, do ogroda,

Będziesz kosił, gdy będzie pogoda[1].

Według Śpiewnika polskiego jest to pieśń ludowa pochodząca z Kujaw. Ma charakter typowego chodzonego, towarzyskiego tańca korowodowego, który stanowił pierwowzór poloneza. Był on wykonywany podczas różnych uroczystości, szczególnie na weselu, po obrzędzie zwanym oczepinami[3].

Bibliografia

1. 

Polska pieśń ludowa: wybór, s. 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Kujawy. 2, s. 323.

3. 

Śpiewnik polski, s. 119, 120.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 183.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 268.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 3.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.