Kiedy będzie słońce i pogoda

Zgłoszenie do artykułu: Kiedy będzie słońce i pogoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Kiedy będzie słońce i pogoda,

Wstąpże Jasiu do mego ogroda,

Nawąchasz się kwiatka pachnącego,

Napatrzysz się rumieńca mojego.

Cóż mi przyjdzie z tego napatrzenia,

Kiedy nie mam do ciebie sumienia.

A padnij-że ojcu, matce do nóg,

Da będziesz miał sumienie dalibóg.

A chybać by ja rozumu nie miał,

Żebym ciebie leniuchu ukochał.[1], [2], [3]

Wariant 2

Strzałka

A jak będzie słońce i pogoda,

słońce i pogoda,/bis

pójdziemy se Jasiu do ogroda./bis

Będziemy se,

fijołeczki smykać,/bis

będziemy se ku sobie pomykać./bis

Nawąchasz się

ziela kwitnącego,/bis

nasłuchasz się śpiewania mojego./bis

Cóż mi przyjdzie

z ty twojej śpiewności,/bis

kiedy nie mam ku tobie wolności./bis

Pokłońże się

ojcu, matce do nóg,/bis

a będziesz miał tę wolność dalibóg./bis[4]

Wariant 3

Strzałka

Kiedy będzie słońce i pogoda,

słońce i pogoda,

przychodź, Jasiu, do mego ogroda./bis

Nawąchasz się ziółka pachnącego,

ziółka pachnącego,

napatrzysz się liczka rumianego./bis

Cóż mi przyjdzie z twojej rumianości,

z twojej rumianości,

kiedy nie mam do ciebie wolności./bis

A padnijże ojcu, matce do nóg,

ojcu, matce do nóg,

będziesz miał wolność do mnie, dalibóg./bis[5], [6]

Wariant 4

Strzałka

A gdy przyjdzie słońce i pogoda,

Pójdziesz Jasiu ze mną do ogroda.

Będziemy se fijołecki sadzić

Bedziemy se mój Jasiuniu radzić.

Będziemy se fijołecki smykać

Będziemy się ku sobie pomykać.[6]

Bibliografia

1. 

Polska pieśń ludowa: wybór, s. 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Kujawy. 2, s. 323.

3. 

Śpiewnik polski, s. 119, 120.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 183.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 268.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 3.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.