Marsz Lotników

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Lotników

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Lotników

Lotnik, skrzydlaty władca świata

Marsz Polskiego Lotnictwa

Autor słów:

Zasuszanka, Aleksandra Agnieszka

Autor muzyki:

Latwis, Stanisław

Melodia:

utworu Marsz Kosynierów

Data powstania:

1930

Informacje

Marsz lotników, znany również pt. Lotnik skrzydlaty władca świata, został napisany w latach międzywojennych. Autorką słów była Aleksandra Agnieszka Zasuszanka (po mężu Dobrowolska). Tekst Marsza lotników napisała w 1930 r. do melodii opracowanej przez por. pilota Stanisława Latwisa, a pochodzącej z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej (1794 r.). Pierwsze dwa wydania Marsza lotników ukazały się (prawdopodobnie w latach 1931–1932) nakładem prywatnej firmy B. Wierzbickiego w Warszawie. Pieśń harmonizował Feliks Rybicki. Następnie wydano płytę nakładem firmy „Syrena-Electro” (z towarzyszeniem orkiestry Syrena-Rekord śpiewał Chór Juranda) oraz kolejne wydania nut nakładem Księgarni Wydawniczej Arcta. 15 października 1937 r., w czasie uroczystości związanych z X-leciem Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, Marsz lotników odegrany został po raz pierwszy jako oficjalny Marsz Polskiego Lotnictwa. W czasie powstania warszawskiego w 1944 r. żołnierz zgrupowania Armii Krajowej „Żaglowiec” na Żoliborzu, pchor. „Zbyszek” – Bronisław Lewandowski dorobił do fragmentu melodii tej pieśni słowa powstańczego Marsza Żoliborza. Po II wojnie tekst Marsza lotników lub jego fragmenty drukowano wielokrotnie w kraju i za granicą: Pilot gwiaździstego znaku (Awir 1947 i 1948 oraz Warszawa 1962 i 1970), Od Ikara do Gagarina (Warszawa 1961), Żołnierska rzecz (Warszawa 1965), Kosynierzy Warszawy (Londyn 1968) i antologia Poeci żołnierzom (Warszawa 1970). Melodię Marsza utrwalono również na płycie „Muza”[1].

Bibliografia