Marsz strzelców amerykańskich

Zgłoszenie do artykułu: Marsz strzelców amerykańskich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz strzelców amerykańskich

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Data powstania:

1918

Informacje

Przeróbka Marsza Czachowskiego z r. 1863 (por. Barański Franciszek, Jeszcze Polska nie zginęła, wyd. 8, s. 96), śpiewanego z refrenem „Marsz, marsz Polonio” (pieśni zwanej popularnej Polonią). Wersja powyższa została ułożona w 1918 r. w obozie Niagara on the Lake, punkcie koncentracji ochotników polskich. Według Szula była ogólnie znana i śpiewana przez Hallerczyków, na odmienną, zanotowaną przez niego melodię.

por.: Jednodniówka Weteranów Armii Polskiej, w maju 1921, Cleveland, s. 18[1].

Bibliografia