Mędrcy świata

Zgłoszenie do artykułu: Mędrcy świata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Mędrcy świata, monarchowie,

gdzie spiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, trzej Królowie.

chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu

i berła nie dzierży,

a proroctwo Jego zgonu

już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna

Dziecię prześladuje,

wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,

do Betlejem spieszą,

gwiazda Zbawcę im ogłasza,

nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,

niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi Królowie,

któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

pałając z miłości?

Tak, jak każą nam kapłani,

damy dar troisty:

modły, pracę niosąc w dani i żar serca czysty.

To kadzidło, mirrę, złoto

niesiem, Jezu, szczerze;

Co dajemy Ci z ochotą

od nas przyjm w ofierze.[1], [2], [3], [5]

Wariant 2

Strzałka

Mędrcy świata, monarchowie,

gdzie spiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, trzej Królowie.

chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu

i berła nie dzierży,

a proroctwo Jego zgonu

już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna

Dziecię prześladuje!

Wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spisek knuje;

Nic monarchów nie odstrasza,

Ku Betlejem śpieszą,

Gwiazda Zbawcę im ogłasza,

Nadzieją się cieszą.

Przed Maryą stoją społem,

Niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

Składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,

Któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

Pałając z miłości?

Oto jak każą kapłani,

Damy dar troisty:

Modły, pracę niosąc w dani

I żar serca czysty.

To kadzidło, mirę, złoto

Niesiem, Jezu, szczerze.

Dajem to z serca ochotą,

Przyjm od nas w ofierze![4]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.