Moskale zabrali

Zgłoszenie do artykułu: Moskale zabrali

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Moskale zabrali

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Januszewski, Jan[1]

Data powstania:

maj 1915

Informacje

Według Szula piosenka powstała w 1915 r., kiedy to „podczas ofensywy majowej 1915 legioniści chcąc zakupić, czy w inny sposób dostać różnych rzeczy w Królestwie spotykali się często ze słowami Moskale zabrali”. Autorem utworu był legionista V batalionu 1 pp I Brygady – Jan Januszewski.

por.: „Ilustrowany Tygodnik Polski”, 1915, nr 9 z 26 IX, s. 148; Januszowski Jan (!), Moskale zabrali, Kraków 1916[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 274, 275, 443.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 148.

3. 

Mroczek_Wilhelm_Zbyszko_Spiewnik_Legionisty_Polskiego_1914-1916_Z_3_wyd_3, s. 56, 57.

4. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 190, 191.