Zgłoszenie do artykułu: Muchom nie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Muchom nie!

Autor słów:

Sikora, Władysław[1]

Autor muzyki:

Sikora, Władysław[1]

Data powstania:

1992

Wykonania poza albumami:

Kabaret Potem

Informacje

Początkowo tekst o muchach był monologiem. Po pewnym czasie został zrymowany i powstała piosenka. Muzykę do niej wymyślił Władysław Sikora, ale ponieważ nie ma talentu muzycznego i na niczym nie gra, a dysponuje wyobraźnią muzyczną, nakłonił pianistę Adama Pernala aby stworzył to, o co autorowi chodzi. Po wielu próbach udało się. Piosenkę włączono do programu Różne takie story[2].

Bibliografia

1. 

http://www.sikora.art.pl
Strona internetowa Władysława Sikory [odczyt: 15.03.2017].

2. 

Kozłowska, Agnieszka
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Władysławem Sikorą przeprowadzony 30 marca 2017 r.